سیگنال 346 2024-03-01 11:26:00 GBP/NZD H1 محدوده مطلوب ورود :2.07210 حد محافظ: 2.06821 حد سود1: 2.08018 حد سود: 2.08933                 سیگنال 345 2024-02-27 16:23:15 GBP/CHF H4 محدوده مطلوب ورود :1.11569 حد محافظ: 1.11732 حد سود1: 1.11196 حد سود: 1.10698               سیگنال 344...
کاربر گرامی این مطلب مختص اعضای ویژه سایت است. برای دسترسی به محتوای کلوپ مالی باید اشتراک ویژه خریداری نمایید و یا اگر عضو سایت هستید وارد شوید